Riva och montera golvbrunn

Här beskrivs det viktigaste vid utbyte av golvbrunn i ett badrum. Först en guide för rivning sedan tips för att montera golvbrunn.

Rivning

Ta reda på typ av bjälklag, alltså betong eller trä. Detta är av stor vikt både vid rivning och för att montera golvbrunn.

Om det är ett trägolv så är det egentligen inga större konstigheter. Ofta räcker det att skruva loss golvbrunnen och ta bort den. Om det inte skulle vara möjligt så gör ett provhål för att se hur tjock det översta träskiktet är. Använd sedan en cirkelsåg som ställs in lite mindre än det djup träskiktet har. Börja försiktigt och såga upp en ett område runt golvbrunnen. Var noggrann så att inga vattenledningar sågas av. Därefter  är det rimligtvis enkelt att få bort golvbrunnen och gå vidare med att montera golvbrunn.

Om det är betonggolv så  finns det vanligtvis två olika varianter.

  1. Armerad betong genom hela bjälklaget (cirka 120-200 mm) och med ett relativt tunt skikt av flytspackel (cirka 10-20 mm). I detta fall används en bilmaskin (större typ av slagborrmaskin) tills golvbrunnen kan lossas. Tänkt på att ta reda på vart golvbrunnens utlopp går så att du inte bilar för djupt just där. Detta är den vanligaste metoden men det är tungt och det  finns stor risk att det går hål i golvet hela vägen till våningen under, vilket kan vara genant och kostsamt om du bor i bostadsrätt med grannar under. Alternativt kan man borra ett antal stora hål i golvet där golvbrunnen är. Sedan blir den enklare att bila loss golvbrunnen.
  2. Armerad betong och därefter en pågjutning / övergjutning med enklare betong. Den största skillnaden mot alternativ 1 är att i detta fall är det bara att sätta fart och bila. Betongen runt golvbrunnen är inte lika hård och det kommer gå enkelt att bila loss brunnen. Det är inte heller lika stor risk att bilningen går igenom till våningen under eftersom man inte bilar lika djupt i det armerade betongskiktet eller kanske inte alls om övergjutningen är tillräckligt tjock.
När rivningen är klar är det dags att montera golvbrunn.

Montering

När det kommer till att  montera golvbrunn så skiljer det mycket mellan betongbjälklag och träbjälklag. De olika fabrikaten har ofta bra montageanvisningar som jag kan rekommendera. Nedan är dock ett antal tips som kan vara till stor hjälp för att montera golvbrunn.

  • Innan golvbrunnen gjuts in och blir fixerad med betong är det viktigt att mäta in höjden noggrant. Tänkt på att det ska vara tillräckligt med fall mot golvbrunnen och att det eventuellt ska tillkomma ett skikt med flytspackel. Det får dock inte vara för mycket fall mot golvbrunnen.
  • Alla olika krav och branschregler för montering av golvbrunn finns bra beskrivet av tre stora branschorganisationerna inom området. Läs mer under lagkrav & regler.
  • Om du monterar golvbrunnen med gjutning kan det vara bra att först gjuta fast golvbrunnen lite grann för att få den fixerad. När det är klart och mätning visar ett det blev bra så kan resten gjutas klart.
  • Vid större gjutning kan det vara bra att gjuta allt runt om först och gjuta brunnen sist. Detta kan göras genom att skära till en bit isolering något större än golvbrunnen och placera den där golvbrunnen ska vara vid gjutning.
  • Så kallade ROT-brunnar har möjlighet att justeras i höjd innan de gjuts in. Det är bra om du vid inköpstillfället inte vet exakt vilket höjd du behöver ha på golvbrunnen.

Comments are closed.